...da...dae
...dae...darum
...dae...dis
...dam...das
...da...dae
..da...dis
    (Il Nonsaggio)

TODOES

DATA